Det er ikke lovligt at annoncere uden angivelse af moms, når man som erhvervsdrivende markedsfører sig over for forbrugere. Dette blev Greenline A/S, der sælger el-artikler på internettet, gjort opmærksom på af Forbrugerombudsmanden i nylig sag.

Greenline A/S havde på sin hjemmeside markedsført el-artikler og i den forbindelse annonceret med priser uden moms. Dette er i strid med markedsføringslovens § 13, som foreskriver, at når en erhvervsdrivende annoncerer over for forbrugere, skal varens samlede pris inkl. alle gebyrer, omkostninger, moms og andre afgifter, som forbrugeren skal betale, være oplyst.

Greenline modtog en bøde på kr. 10.000,00, som virksomheden har accepteret og betalt.

Ved udmåling af bøden blev der bl.a. lagt vægt på det forhold, at Forbrugerombudsmanden tidligere havde henvendt sig til virksomheden vedrørende manglende overholdelse af reglerne om pris-markedsføring. Endvidere blev der i skærpende retning lagt vægt på, at annoncering på internettet er tilgængelig for mange potentielle kunder. I formildende retning blev der dog lagt vægt på, at kunderne efter det oplyste primært var andre erhvervsdrivende og offentlige virksomheder/myndigheder.