Tyrkiet har mere end 70 mill. indbyggere. Alene i Istanbulområdet bor der ca. 15 mill. Dertil kommer at en meget stor del af befolkningen befinder sig i de yngre aldersklasser.

Politisk har Tyrkiet siden valget i 1999 været præget af en højere grad af stabilitet end tidligere. Politiske og økonomiske reformer er gennemført. Inflationen er ved at komme under kontrol.

Kort sagt - markedsmulighederne i Tyrkiet er store.

Ifølge tyrkisk lovgivning, Turkish Commercial Code (TCC), finders der to former for selskaber med begrænset hæftelse:

Anomin sirket eller AS

Minimumskapitalen for et sådant selskab er NTL 50.000 svarende til ca. EUR 27.350. Antallet af stiftere og aktionærer skal være mindst 5. Selskabet skal have en bestyrelse og direktion og er således stort set organiseret som et dansk aktieselskab, også således at hæftelsen er begrænset til den indskudte aktiekapital. Der er mulighed for at vente men indbetaling af op til ¾ ag aktiekapitalen i op til 3 år.

Limited sirket eller LS

Minimumskapitalen er NTL 5.000 svarende til ca. EUR 2.735. Antallet af stiftere og aktionærer skal være mindst to. Selskabsledelsen består alene af en direktion. Der er i visse tilfælde(overfor det offentlige) personlig hæftelse for aktionærer og de som optræder på selskabets vegne. Der er derudover begrænsninger i adgangen til at overdrage aktier i selskabet, idet ¾ af aktionærerne både efter vægt og efter antal skal stemme for en aktieoverdragelse.

Danmark har siden 1. januar 1991 haft dobbeltbeskatningsoverenskomst med Tyrkiet.

Den 1 januar 2005 er en møntreform trådt i kraft hvorefter lira´en er konverteret til NTL ( New Turkish Lira) i forholdet 1/ 1.000.000.

Tyrkiet indgik pr. 1. januar 1996 toldaftale med EU og den tyrkiske toldlovgivning følger stort set EU's regler.

Arbejdsmarkedet er reguleret af et sæt love, som bl. a. indeholder regler om forbud mod diskrimination på grund af køn, race, sprog, politisk, filosofisk og religiøst tilhørsforhold m.v.

Der gælder et princip om lige løn for lige arbejde.