Det drøftes i øjeblikket, om de danske skattemyndigheder skal købe oplysninger om danske skatteborgere i udlandet, således at disse oplysninger kan indgå i efterforskningen af skatteunddragelsessager. Sådan som det er oplyst, vil sådanne oplysninger, f.eks. bankoplysninger fra skattely i Schweiz, kunne medvirke til, at danske borgere straffes for skatteunddragelse, og at den danske statskasse tilføres potentielt meget store beløb.

Der er efter min opfattelse ingen tvivl om, at det er i vores alles interesse, at skattemyndighederne på effektiv vis søger at efterforske sådanne sager. Omkostningerne herved altid skal sættes i forhold til de potentielle økonomiske og ikke-økonomiske fordele herved.

Det giver god mening, hvis man bruger f.eks. 20 mio. kr. til at få adgang til oplysninger, som giver staten skatteindtægter på 100 mio. kr., og som måske mere generelt - en ikke-direkte målelig økonomisk gevinst - giver mere respekt for de danske skatteregler blandt potentielle skatteunddragere.

Jeg mener imidlertid ikke, at det er forsvarligt, hvis danske myndigheder erhverver sådanne oplysninger på en måde, som i realiteten betyder, at der skabes et marked for at begå ulovligheder, for at opnå en økonomisk gevinst ved videresalg til den danske stat. Dette vil være konsekvensen, hvis danske skattemyndigheder tilkendegiver, at man vil betale for oplysninger, som er ulovligt erhvervet. Den danske stat vil således medvirke til eller tilskynde til kriminel adfærd. Dette er ikke acceptabelt.