Landsskatteretten fastslår endnu engang, hvor vigtigt det er at kunne dokumentere, at eksportvarer har forladt Danmark

En dansk virksomhed solgte varer til en række udenlandske selskaber. Varerne lå forud for salgene på lager hos en speditør. Varerne blev leveret DDU speditørens lager, dvs. at varerne som udgangspunkt blev leveret, mens de var i Danmark.

Momslovens regler om EU-handel tillader alligevel momsfrit salg, hvis varerne sælges til en momsregistreret køber i et andet EU-land, og hvis varerne af enten sælgeren eller køberen eller for disses regning sendes til et andet EU-land.

I den konkrete sag for Landsskatteretten havde virksomheden i alle tilfælde sikret sig, at dens kunder havde et gyldigt momsnummer i et andet land. Da transporten skete for køberens regning, havde sælgeren ikke nogen fragtbreve, men for hvert enkelt salg havde speditøren bekræftet, at varerne var leveret til et andet EU-land, dog uden at specificere hverken land eller endeligt bestemmelsessted.

Under de omstændigheder fandt et flertal af Landsskatterettens medlemmer, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for, at varerne var sendt til et andet EU-land, og de støttede derfor SKAT i, at der skulle betales dansk moms.

Der er næppe tvivl om, at det har påvirket sagen, at der var tale om salg af varer, der traditionelt indgår i svindelsager, nemlig telefoner, telematerial og it-produkter. Der havde også været specifikke drøftelser mellem virksomheden og SKAT om f.eks. nødvendigheden af at kontrollere alle kunders momsnumre, da visse af virksomhedens kunder tidligere havde været involveret i sager.

Alligevel finder vi, at skattemyndighederne og Landsskatteretten i denne sag stiller krav til dokumentation, som går ud over, hvad der er dækning for i både lovtekst og bagvedliggende EU-regler. Der stilles f.eks. krav om, at virksomheden er i stand til at dokumentere, til hvilket land varerne er sendt og til hvilken modtager. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at en uafhængig tredjepart i form af speditøren bekræfter, at varerne er sendt til et andet EU-land. Et krav om fuld dokumentation for varernes præcise bevægelser efter salgstidspunktet og den umiddelbare forsendelse ud af Danmark kan vi ikke læse ud af lovgivningen, og sådanne skærpede krav er vanskelige at opfylde i mange helt legale handler, hvor der kan være flere sælgere i kæden mellem den danske leverandør og den endelige kunde.