Generaladvokaten finder (sag C-371/10), at de hollandske regler om exitbeskatning ved et selskabs flytning af et hovedsæde fra én medlemsstat til en anden er i strid med etableringsfriheden. Det skal vurderes konkret, om exitbeskatningsregler kan retfærdiggøres ud fra bl.a. almene hensyn.

Følger Domstolen Generaladvokatens forslag til afgørelse, kan det få stor betydning for de danske regler om exitbeskatning ved:

  • Flytning af hovedsæde fra én medlemsstat til en anden
  • Flytning af aktiver mellem et hovedkontor og et fast driftssted
  • Grænseoverskridende fusioner, hvor et aktiv ikke kan knyttes til et fast driftssted i Danmark

EU Domstolen har endnu ikke afgjort sagen, og EU-Domstolen kan nå til et andet resultat. Vi følger udviklingen i sagen.