1 Artikel 38 i tilføjelser til finansloven 2011 nr. 2011-1978 af 28. december 2011 udvider anvendelsesområdet for den såkaldte "exit tax", som blev indført i artikel 48 i lov 2011-900 af 29. juli 2011 og lovordnet i artikel 167b i den almindelige skattelov (CGI), til også at omfatte indehavere af flere værdipapirer, hvis akkumulerede værdi overstiger 1.300.000 €.

Indtil nu vedrørte denne skat udelukkende indehavere af en andel, direkte eller indirekte, af mindst 1 % af et selskabs overskud til en værdi på over 1.300.000 €.

Vi minder om, at denne bestemmelse har til formåI at beskatte skjulte værdistigninger af værdipapirer, som overstiger en vis grænse i tilfælde af flytning af skattebopæl uden for Frankrig. Exit tax’en er gældende for flytninger fra den 3. marts 2011.

2 Reglen omfatter nu også indehavere af værdipapirer, som udgør under en 1 % i flere selskaber, når den samlede værdi overstiger 1.300.000 €. Dette ændrer ikke ved grænsen på 1 %, som fortsat er gældende pr. selskab.

3 Ikrafttræden. Disse bestemmelser træder i kraft dagen efter lovens offentliggørelse i statstidende, det vil sige den 30. december 2011.

Teksten i artikel 38 — I stk. 1, afsnit I i artikel 167 b i den almindelige skattelov (CGI) er ordene "andel, direkte eller indirekte" og ordene "direkte eller indirekte andel" skiftet ud med "eller flere direkte eller indirekte andele".