Danske virksomheder kan i større omfang opnå reduktion af deres toldudgifter

Mange virksomheder i Danmark har økonomisk fordel af de såkaldte toldsuspensioner for råvarer, halvfabrikata eller komponenter til produktion, men endnu flere virksomheder bør være opmærksom på denne ordning.

EU har ved forordninger indført toldsuspensioner for ca. 1.300 forskellige varer, hvor man ellers betaler toldsatser på helt op til 14 % af varernes værdi. Ofte er virksomhederne slet ikke klar over, at deres varer er begunstiget af en tidsbegrænset toldsuspension. Toldsystemerne opdager ikke pr. automatik suspensionen af tolden; man skal selv "påberåbe" sig fordelen ved en særlig kode i fortoldningen, og det er vores erfaring, at speditører ikke altid er opmærksomme på denne funktion i Toldsystemet.

Da der sjældent er en effektiv egenkontrol af toldomkostninger i virksomhederne, går mange virksomheder glip af fordelen.

De mange toldsuspensioner er udtryk for, at der i EU er virksomheder, der tænker aktivt i toldoptimering og anvender mulighederne for at søge om toldsuspensioner for netop deres varer. Danske virksomheder kan være mere aktive på dette område og få toldmæssig fordel for varer, der normalt er omfattet af en tarifmæssig told. Det betyder en besparelse, der kan aflæses direkte på bundlinjen. Hvis virksomheder ønsker en suspension af tolden for importvarer, skal de igennem en særlig ansøgningsproces. I Deloitte har vi erfaring med denne proces og kan assistere både med selve ansøgningen og med dialogen i forhold til SKAT samt EU-Kommissionen.