August er højsæson forældrekøb af lejligheder til de kommende studerende. Men hvad skal man huske, og hvor er faldgruberne?

Når man ved, hvor ens søn/datter skal studere, kan boligjagten gå ind. De fleste studerende finder en lejebolig enten på kollegium, almen ungdomsbolig eller gennem privat udlejning, men det efterlader stadig rigtig mange, som flytter i en lejlighed, som deres forældre har købt til dem.

Forældrekøb kan på mange måder være en rigtig god løsning, hvis forældrene har råd til det. Lejligheden vil ofte ligge centralt i en af de større byer, og vil næppe miste værdi over tid, og den vil formentlig være forholdsvis nem at sælge igen, den dag ens søn/datter er færdig med at studere.

Hvis lejligheden f.eks. koster 1 mio. kr. og forældrene kun skal optage 80 % realkreditbelåning, så vil det med et 4 % fastforrentet lån betyde renteudgifter efter skat på ca. 1.800 kr. pr. måned, som den studerende selv på SU vil have råd til at betale i husleje. Som lejer kan den studerende desuden søge om boligsikring ved kommunen.

Hvis man køber en lidt større eller dyrere lejlighed, f.eks. med tanke på at ens søn/datter også kan blive boende efter at studierne er afsluttede, så bliver huslejen større, men til gengæld kan det åbne mulighed for i en periode at fremleje et værelse til en anden så sønnen/datteren dermed kan få dækket en del af huslejen.

Huslejen mellem forældre og søn/datter skal fastsættes i nogenlunde overensstemmelse med den reelle værdi, da der ellers vil være tale om en gave. Hver forælder må give sønnen/datteren en skattefri gave på 58.700 kr. pr. år, men derudover skal der betales skat af gaven.

Hvad skal der ske med lejligheden, når sønnen/datteren ikke længere skal/vil bo der? Der er to muligheder. Den ene er at sælge lejligheden igen og medmindre forældrene gerne vil fortsætte som udlejer, eller ikke kan få lejligheden solgt, så er det løsningen for langt de fleste. Vil forældrene derimod i stedet udleje til fremmede, så må det anbefales, at få hjælp til at lave lejekontrakten.

Når man sælger en lejlighed, som man ikke selv har boet i, skal man betale skat af fortjenesten. En mulighed kan derfor være at sælge lejligheden til sønnen/datteren. Det kan gøres til 15 % under den offentlige ejendomsvurdering uden at det anses for en gave. Hermed begrænses forældrenes fortjeneste. Sønnen/datteren vil senere, såfremt han eller hun bliver boende i lejligheden, kunne videresælge lejligheden uden at skulle betale skat af en eventuel fortjeneste.

En anden mulighed er at låne sin søn/datter pengene til selv at købe lejligheden på et rentefrit lån. På denne måde står vedkommende som ejer fra starten. Lånet kan så løbende afvikles ved, at forældrene hvert år afskriver en del af gælden som en skattefri gave. Her kan sønnen/datteren stadig fremleje en del af lejligheden uden problemer, og ved et efterfølgende salg vil fortjenesten være skattefri for ejeren, men vedkommende vil f.eks. ikke kunne ansøge om boligsikring. 

Du kan læse mere om forældrekøb og modtage rådgivning af erfarne boligadvokater her.