Når man køber hus, er det mange gange en fordel at tegne en ejerskifteforsikring, så man kan være dækket for skader, hvis uheldet er ude. Skader, som ejerskifteforsikringen dækker, løber ofte op i beløb på over 100.000 kr. Det er derfor vigtigt, at du kan være sikker på at få forsikringssummen udbetalt, og her er det ikke ligegyldigt, hvor du tegner din ejerskifteforsikring.

Mange har den opfattelse, at det er lige meget hvilket forsikringsselskab, de tegner ejerskifteforsikringen i, fordi forsikringen skal dække opfylde nogle minimumsdækninger, der er fastlagt ved lov. Det er også korrekt, men én ting er at være berettiget til at få en forsikringssum udbetalt, noget andet er, hvis man skal bestige bjerge for at få udbetalt pengene, eller hvis kisten viser sig at være tom, når man når i mål.

Tjek derfor din ejerskifteforsikring for de tre gange JA, inden du vælger ejerskifteforsikringsselskab; JA til at du kan klage over forsikringsselskabet til Ankenævnet for Forsikring, JA til at du kan føre en retssag mod forsikringsselskabet i Danmark, og JA til at du er sikret ved forsikringsselskabets konkurs.

Muligheden for at klage

Det er en fordel, at den ejerskifteforsikring du vælger, er medlem af Ankenævnet for Forsikring, så du kan klage til Ankenævnet, hvis du får afslag hos forsikringsselskabet for en anmeldt skade. Det er en forholdsvis nem og billig måde at få sikret sin ret, da de fleste forsikringsselskaber efterlever afgørelser truffet af Ankenævnet.

Ankenævnet er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension. Omkring 25 % af de klager, som Ankenævnet behandler, bliver afgjort til klagers fordel.

Muligheden for at for føre retssagen i Danmark

Forsikringsselskabet kan dog nægte at efterleve en afgørelse truffet af Ankenævnet. Hvis det sker, skal du gennem retssystemet for at din ret gennemtrumfet. Og det er her, forskellen på forsikringsselskaberne virkelig viser sig, fordi nogle forsikringsselskaber ikke er hjemmehørende i Danmark, men blot er repræsenteret ved et dansk agentur.

Når et forsikringsselskab blot er repræsenteret ved et agentur, kan en retssag kun rejses i Danmark, hvis det fremgår af policen. Og et udenlandsk selskab er, modsat et dansk selskab, ikke tvunget til at efterleve en dansk dom. Så du kan risikere, at du må rejse en ny retssag i det land, hvor forsikringsselskabet er hjemmehørende.

Du skal være opmærksom på, at et agentur både kan tegne forsikringen og behandle skaden på vegne af forsikringsselskabet, så det er ikke altid nemt at gennemskue, hvem der egentlig er forsikringsselskab.
Sikring ved forsikringsselskabets konkurs

Danske forsikringsselskaber har i fællesskab oprettet en garantifond. Garantifonden træder for eksempel til, hvis forsikringsselskabet går konkurs. Skader, som ejerskifteforsikringen dækker løber ofte op på over 100.000 kr. Og en ejerskifteforsikring løber i 5 eller hele 10 år. Det er derfor ekstra vigtigt, at du kan stole på, at erstatningen er til rådighed den dag, du har brug for det.