Det er kun husstande med en formue på mindst 1,3 mio. euro, der skal betale formueskat. Skatten beregnes af den del af formuen, der overstiger 800.000 euro.

For de husstande, der opgiver en formue på mellem 1,3 og 1,4 mio. euro, er der et nedslag til mindskelse af skatten. Nedslaget beregnes på følgende måde: 17.500 euro - 1,25 % af formuens skattepligtige nettoværdi.

Eksempel: Ved en bruttoformue på 1,35 mio. er bruttoskatten på 2.850 euro. Der er anvendt følgende fremgangsmåde: 17.500 euro – (1,35 mio. x 1,25 %) = 625 euro. Skyldig skat er derfor på 2.850 euro - 625 euro, altså 2.225 euro.

Skattepligtig formue

Skattesats

Indtil 800.000 euro

0 %

Fra 800.000 euro til 1,3 mio. euro

0,5 %

Fra 1,3 mio. euro til 2,57 mio. euro

0,70 %

Fra 2,57 mio. euro til 5 mio. euro

1 %

Fra 5 mio. euro til 10 mio. euro

1,25 %

Over 10 mio. euro

1,5 %