Nogle særlige regler i registreringsafgiftsloven har indtil videre gjort, at leasing kan være fordelagtigt, når en arbejdsgiver skal stille en bil til rådighed for en ansat, som alternativ til at arbejdsgiveren selv køber bilen. Dette som følge af, at leasingselskaber blandt andet kan indregistrere bilen til nogle særligt lave registreringsafgiftsgrundlag, og fordi registreringsafgiften eventuelt kan erlægges løbende i stedet for på én gang. Leasingselskaberne kan derved i mange tilfælde tilbyde en konkurrencedygtig finansiering af bilen.

Et par bindende svar fra Skatterådet har medført, at det nu kan blive endnu mere attraktivt for den ansatte, hvis arbejdsgiveren leaser bilen i stedet for at købe den, og arbejdsgiveren leaser bilen som ”ny”, hvilket i denne henseende vil sige inden for 36 måneder fra første indregistreringstidspunkt.

Reglerne for beskatning af fri bil er således, at hvis bilen anskaffes inden for 36 måneder fra første indregistreringstidspunkt, vil beskatningsgrundlaget for medarbejderen udgøre 100 % af bilens nyvognspris i de første tre indkomstår. Fra og med det fjerde indkomstår nedsættes beskatningsgrundlaget til 75 % af bilens nyvognspris, og her forbliver beskatningsgrundlaget i alle de efterfølgende år, hvor den ansatte har bilen stående til rådighed.

Eksempel: Arbejdsgiveren køber bilen fra ny til 800.000 kr. Beskatningsgrundlaget i de første tre indkomstår vil for den ansatte udgøre 800.000 kr., herefter vil beskatningsgrundlaget falde til 600.000 kr. 

Ovenstående regler gælder som udgangspunkt også for leasingbiler. Købsprisen for bilen i denne henseende er leasingselskabets købspris.

Skatterådet har dog afgjort, at hvis arbejdsgiveren eksempelvis leaser bilen fra ny, og leasingkontrakten udløber efter 36 måneder, og arbejdsgiveren herefter releaser samme bil efter ny gensidig aftale med leasingselskabet, så skal beskatningsgrundlaget i stedet fastsættes til en skønnet markedsværdi. Hvis markedsværdien for ovenstående bil derfor kan skønnes til eksempelvis 500.000 kr. ved indgåelse af den nye leasingkontrakt, er det denne værdi, der skal anvendes som beskatningsgrundlag for den ansatte