I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev reglerne for godtgørelse af energiafgifter ændret.

Ændringerne trådte i kraft 1. januar 2010 og medførte, at din virksomheds forbrug af energi blev pålagt afgift, og at du ikke længere kunne få godtgjort energi til komfortkøling efter reglerne om procesenergi.

I 2011 er der foretaget et serviceeftersyn af Forårspakke 2,0, og på den baggrund ændres reglerne igen fra 2012.

Ændringerne medfører, at omkostningerne til forbrug af energi i din virksomhed lempes. Dog med en indfasning der betyder, at 2012 bliver en smule dyrere end efter de oprindelige regler.

Generelt - Godtgørelse af energiafgifter
Er din virksomhed momsregistreret, har du mulighed for at få godtgjort afgiften af energi, som er forbrugt i virksomheden, i samme omfang som du har fradrag for momsen. Godtgørelsen får du via momsangivelsen.

Energien, som du kan få godtgjort, er den energi, som du anvender til fx belysning, drift af maskiner til kopiering, computere mv. - ofte kaldet procesenergi.

Du kan som udgangspunkt derimod ikke få godtgørelse for:

 • Energi til opvarmning, varmt vand, fx el-radiatorer og el-vandvarmere (ændres i 2012)
 • Brændsler, som du anvender til motorbrændstof
 • Afgiften af elektricitet for el, som du har brugt til aktiviteter inden for det liberale erhverv

Ændringer 2010
Ifølge lovændringerne fra 2010 blev den energi, som du anvender til komfortkøling, fx aircondition, afskåret fra godtgørelse efter reglerne om procesenergi. Formålet var at sidestille energiforbruget med energi forbrugt til opvarmning og varmt vand, som heller ikke godtgøres.

Herudover blev din virksomheds forbrug af energi pålagt afgift.

Afgiften blev indført som en reduktion i godtgørelsen, hvilket for elektricitet betød 1,6 øre i 2010-2012 og 6,2 øre/kWh fra 2013.

For brændsler skulle du reducere godtgørelsen med 25,7 % dog med en indfasningsperiode fra 2010-2012. I 2011 skal godtgørelsen fx reduceres med 7,7 %.

Ændringer fra 2012
Fra 2012 er der igen ændret på reglerne for godtgørelse af energiafgifter.

Elektricitet til proces
For elektricitet skal du reducere afgiften af forbruget af elektricitet til proces med:

 • 2012: 3,0 øre/kWh (Før 1,6 øre/kWh)
 • 2013: 3,5 øre/kWh (Før 6,2 øre/kWh)
 • 2014: 3,5 øre/kWh (Før 6,3 øre/kWh)
 • 2015: 3,6 øre/kWh (Før 6,4 øre/kWh)

Husk at du kan tage fuld godtgørelse for den tillægsafgift, der er indført på el fra 2011.

Brændsler (kul gas og olie) til proces
For brændsler skal du reducere godtgørelsen med:

 • 2012: 13,1 %
 • 2013 - : 14,8 %

Elektricitet til varme, varmt vand og komfortkøling
Som noget nyt har du mulighed for at opnå delvis godtgørelse for elektricitet, som du har anvendt til komfortkøling, rumvarme og varmt vand. Godtgørelsen udgør:

 • 2012: 11,8 øre/ kWh
 • 2013: 12 øre/kWh
 • 2014: 12,2 øre/kWh
 • 2015: 12,5 øre/kWh

Dette gælder også, hvis du har liberalt erhverv, hvor du ikke har mulighed for at få godtgjort afgiften af el, som du har anvendt til procesenergi.

Det er et krav, for at du kan opnå godtgørelse efter disse regler, at du måler forbruget.