Der er et lovforslag i høring, der lemper på reglerne for omkostningsgodtgørelse til selskaber og fonde

Nugældende regler
I henhold til de gældende regler kan selskaber, der er skattepligtige efter selskabsskattelovens §§ 1 og 2 samt fonde, der er skattepligtige efter fondsbeskatningslovens § 1 ikke modtage omkostningsgodtgørelse i forbindelse med klagesager. Det gælder også i de tilfælde, hvor SKAT har påklaget afgørelsen.

Forslag til ændring
Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der, hvis det vedtages, betyder, at selskaber og fonde kan modtage omkostningsgodtgørelse i de tilfælde, hvor SKAT påklager en afgørelse til en højere instans. Godtgørelsen er på 100 % af de omkostninger, selskabet har i forbindelse med klagesagen. Det er uanset udfaldet af klagesagen.

Selskaber og fonde kan også få godtgjort omkostninger til syn og skøn, hvis det bestemmes af klageinstansen.

Hvis lovforslaget vedtages bliver der åbnet for, at selskaber og fonde kan få omkostningsgodtgørelse, men kun i de tilfælde hvor det er SKAT, der påklager afgørelsen. Selskaber og fonde skal altså stadig selv afholde alle omkostninger uden mulighed for godtgørelse, hvis selskabet/fonden selv påklager afgørelsen.

Ændringen får virkning for sager, der er indbragt eller anlagt fra og med 1. januar 2012.