Momspakken, som trådte i kraft 1. januar 2010, indeholder de mest gennemgribende ændringer af EU’s momssystem siden indførelsen af det indre marked i 1994. Reglerne for det momsmæssige leveringssted for ydelser er blevet forenklet, men mens ændringerne for visse branchers aktiviteter er af mere administrativ karakter, kan der være betydelige økonomiske konsekvenser for brancher med aktiviteter med begrænset momsfradragsret, herunder finansielle virksomheder.

I korte træk betyder ændringen af det momsmæssige leveringssted, at alle køb af ydelser fra udlandet, dvs. uanset om det er fra et EU-land eller et ikke-EU land, skal tillægges moms i Danmark. Momsen tillægges ved, at den købende virksomhed beregner momsbeløbet og herfra fratrækker den moms, som virksomheden konkret har momsfradrag fra. Differencen er en meromkostning, som indbetales via den danske momsangivelse. Hvis den købende danske virksomhed ikke er momsregistreret, er den forpligtet til at blive det, så momsbeløbet vedrørende ydelser fra udlandet kan angives og indbetales.

Der skal ikke betales moms af ydelser, som er momsfritaget i Danmark, herunder finansielle ydelser, ligesom der vil være enkelte andre ydelser, som ikke anses for at have leveringssted i Danmark. Det vil dog i alle tilfælde være køberen, som er ansvarlig for at vurdere dette, og køberen af ydelsen, som er ansvarlig i tilfælde af manglende momsregistrering eller indregning på momsangivelsen.

Det er derfor vigtigt – og det rette tidspunkt – for alle dele af den finansielle branche at vurdere omfanget af momspligten på deres køb af ydelser fra udlandet. Det er ligeledes vigtigt, hvilke ændringer og forpligtelser virksomheden kan have som sælger af ydelser til udlandet. Momspakken indeholder således også regler om, at sælgere af ydelser i andre EU-lande skal oplyse denne omsætning på kundeniveau til myndighederne via det såkaldte Listesystem, hvis ydelsen anses for at være momspligtig i køberens land. Myndighederne vil derfor også have mulighed for at undersøge via Listesystemet, hvordan ydelser fra andre EU-lande er blevet håndteret af danske købere.