Selv om der pt. hersker en økonomisk storm om ørene på os er der alligevel lyspunkter.

De fleste nuværende boligejeres restgæld falder nærmest i samme takt som renten stiger, idet kursen på de bagvedliggende obligationer også falder og så bliver det jo billigere at indfri sit eksisterende lån og evt. refinansiere med et 7-8% lån.

Skal du have et realkreditlån får du pengene i hånden ved at kreditforeningen sælger obligationer. Hvis du skal have indfriet lånet i utide skal du tilbagekøbe obligationerne og de er så typisk faldet væsentligt de sidste 1-2 år.

Skal du f.eks. indfri et lån på kr. 2.000.000 og kursen er faldet til kurs 90 pga. den stigende rente - ja så skal du købe obligationer for kr. 1.800.000 for at indfri lånet. Altså en mindre restgæld på kr. 200.000. Denne øvelse er dog mest rentabelt for fastforrentede lån, idet den største restgældsbesparelse ligger på denne lånetype. De variabelt forrentede lån vil - som navnet antyder - stige i rente og derved kompensere for faldet - ved refinansiering.

Dette betyder også at du ved et salg af din bolig ad denne vej kompenserer lidt for det nedslag du måske må give køber for at få solgt din ejendom - du sælger huset billigere, men indfrier til gengæld dine bestående lån med et mindre beløb.