Efter den nye arvelov er arveladers ægtefælles legale arv på 50% mod i dag 33,33%, og livsarvingers (børn) legale arv er på 50% mod i dag 66,66%.

Ægtefællers og livsarvingers tvangsarv efter den nye arvelov er på 25% mod 50% efter den nugældende arvelov.

Den nye arvelov giver arvelader mulighed for i videre omfang end i dag at tilgodese ægtefælle eller livsarvinger.

Med den nye lov kan arvelader tilgodese ægtefællen med den legale arv på 50% + den testationsfrie del af livsarvingernes arv, eller 87,5% mod i dag kun 66,66%.

Arvelader kan efter den nye lov tilgodese livsarvingerne med den legale arv på 50% + den testationsfrie del af ægtefællens arv, eller 87,5 %, hvorimod arvelader efter den nugældende arvelov kun kan tilgodese livsarvinger med 83,33 %.

Der er ikke med den nye arvelov indført legal arveret mellem ugifte samlevende.

Ugifte samlevende skal således fortsat oprette testamente, såfremt de ønsker at sikre hinanden.

Der er imidlertid i loven indført en bestemmelse, hvorefter to personer ved testamente kan bestemme, at de helt eller delvis vil arve hinanden og arves, som var de ægtefæller.

Det kan dog ikke i testamentet bestemmes, at lovens regler om arv vedrørende fælleseje, herunder reglerne om uskiftet bo, skal finde anvendelse, ligesom reglen om tvangsarv ikke finder anvendelse.

Det bemærkes for god ordens skyld, at kun uddrag af de nye regler er omtalt, og at samtlige bestemmelser i det nye regelsæt således ikke er anført.