Den 1. juni 2011 vedtog Folketinget en ændring af markedsføringsloven, som medfører en ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer.

Fra den 1. juli 2011 er der herefter mulighed for at anvende rabatkuponer og kuponhæfter som led i erhvervsdrivendes markedsføring, og det 16 år gamle forbud mod rabat ved brug af mærker, kuponer eller lignende, eller ved at give mulighed for gevinst i forbindelse med deltagelse i lodtrækninger, præmiekonkurrencer mv. er herefter ophævet.