Forbrugerombudsmanden har for nylig politianmeldt Stofa A/S for overtrædelse af markedsføringslovens bestemmelser om vildledning og prisoplysning.

Stofa A/S viste i uge 9 og 10 gentagne gange en tv-reklame for et telefonabonnement. I slutningen af reklamen udtalte en speakerstemme: ”Nu kan du få et telefonabonnement hos Stofa og ringe, alt det du vil, for kun 50 kr. om måneden.” Bannerne ”Telefonabonnement kun: 50 kr./mdr.” og ”Oprettelse 0 kr. Behold dit telefonnummer” blev samtidig vist på skærmen.

Nederst i reklamen med små bogstaver var det i reklamen angivet, at der gjaldt en række begrænsninger for tilbuddet. Teksten blev vist på skærmen i ca. 9 sekunder.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det er vildledende for forbrugerne, at væsentlige informationer og begrænsninger i tilbuddet alene bliver givet i en tekst, som forbrugeren dårligt kan nå at læse.

I den konkrete sag opregner Forbrugerombudsmanden følgende informationer som værende væsentlige og af afgørende betydning for forbrugerens vurdering af tilbuddet: mindstepris, bindingsperiode samt begrænsninger i anvendelse og målgruppe.

Da disse oplysninger alene fremgik af reklamen med lille skriftstørrelse og i en kortere del af reklamens længde, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Stofa A/S har afgivet de påkrævede oplysninger uhensigtsmæssigt og ikke tilstrækkeligt tydeligt.

Forbrugerombudsmanden fremhæver desuden, at brugen af tv-mediet ikke hindrede Stofa A/S i at give de væsentlige oplysninger på en mere klar og tydelig måde.

Sagens udfald er endnu ukendt.