Ved Skatterådets bindende svar af 21. november 2013, som gengivet i SKM2013.813.SR, giver Skatterådet accept af, at der ved skifte af et uskiftede bo i længstlevendes levende live opnås dobbelt bundfradrag for så vidt angår skattepligten.

Et bo er skattepligtigt såfremt boets bruttoaktivmasse eller nettoformue overstiger i år 2013 kr. 2.595.100,00.

Ved det bindende svar henviser Skatterådet til en tidligere afgørelse, nemlig SKM2012.524.LSR, som også er gengivet i tidligere artikler her på siden.

I henhold til SKM2012.524.LSR blev det fastslået, at der ved et skifte af et uskiftet bo i længstlevendes levende live ved afgørelse af skattepligten skal ses bort fra længstlevendes boslod, det vil sige, at et uskiftet bo med en formue på kr. 5.000.000,00 ville være skattefritaget ved skifte i længstlevendes levende live, idet hver af bodelene var under kr. 2.595.100,00 i 2013.

Med den nye afgørelse, som er offentliggjort den 21. november 2013, er det nu fra Skatterådets side fastslået, at man opnår samme retsstilling ved skifte af det uskiftede bo ved længstlevendes død.

Ved selve skiftet, vil boet således blive delt i to lige store dele, hvoraf halvdelen anses tilhørende førstafdøde og halvdelen tilhørende længstlevende. Skattepligten skal afgøres ud fra værdierne i disse bodele, det vil sige, at der opnås dobbelt bundfradrag ved skifte af det uskiftede bo ved længstlevendes død.

I boer, der skiftes ved længstlevendes død, vil boaktivmassen således op til kr. 5.000.000,00 betyde, at boet er skattefritaget. Det der herefter kan tænkes i er selvfølgelig at skifte på et tidspunkt, hvor boets bruttoaktivmasse og nettoformue er under kr. 5.000.000,00, så f.eks. hvis der i et uskiftet bo er fast ejendom eller virksomhed, der falder/stiger i værdi, kan det være en fordel at skifte boet, når aktiverne kan opgøres til en værdi på under kr. 5.000.000,00. På nuværende tidspunkt er konjunkturerne således, at både værdien af virksomheder og ejendomme er lave, men ved konjunkturændringer, der betyder en stigning i huspriser og virksomheder, kan medføre et bo, der kunne skiftes skattefrit i dag, vil blive skattepligtigt ved skiftet enten i levende live eller ved længstlevendes død.

Det er således vigtigt at holde øje med værdierne i de uskiftede boer.