Sælger erstatningsansvarlig i anledning af mangler på tag og tagkonstruktion, idet retten vurderede, at det udførte arbejde var udført som selvbyg, og idet sælger ikke havde afgivet oplysning herom i forbindelse med ejendomshandlen.

En køber konstaterede efter overtagelsen af en ejendom mangler ved ejendommens tag og tagkonstruktion.

Sælger havde i tilstandsrapporten, der lå til grund for ejendomshandlen, svaret nej til, at der i sælgers ejertid var udført selv- eller medbyg.

Under retssagen blev sælger under den skriftlige forberedelse opfordret til at oplyse, hvilken håndværker der havde udført arbejdet. Først under hovedforhandlingen forklarede sælger om årsagen til, at hun ikke kunne sætte navn på den tømrer, der skulle have udskiftet tagpladerne på den oprindelige bygning.

Retten fandt, at sælger havde haft al mulig anledning til oplyse hermed ved de opfordringer, der var afgivet under den skriftlige forberedelse af retssagen og vendte på det grundlag bevisbyrden om, således at sælger skulle bevise, at der ikke var tale om selvbyg, hvilken retten vurderede at hendes forklaring i retten ikke var tilstrækkelig dokumentation for, at arbejdet ikke var udført som selv- eller medbyg, hvorfor sælger ifaldt erstatningsansvar.