Som virksomhedsleder i Frankrig ønsker du at forhøje din løn, men din indkomstskat vil stige. Der eksisterer dog nogle løsninger, der kan forebygge dette.

Feriecheck, restaurationsbilletter, hvis du er direktør i et aktieselskab eller minoritetsleder eller ”ligestillet” leder, hjemmeservicecheck og gavecheck (159 € pr. begivenhed). Mere end 5.000 €, som du kan nyde godt af i skattefrit løntillæg.

Feriecheck

Et tillæg til lønnen

En feriecheck gør det muligt at betale visse udgifter på de feriesteder (campingpladser, hoteller, restauranter, osv.), der accepterer denne betalingsform). De finansieres dels af lønmodtageren, dels af arbejdsgiveren.

Fordelagtigt for lønmodtageren…

Dit bidrag som arbejdsgiver udgør en slags løntillæg, og lønmodtageren er fritaget for indkomstskat inden for grænsen af den månedlige mindsteløn Smic pr. år. Bidraget skattepligtigt over dette beløb.

Og også for dig selv! Med lov nr. 2009-888 af 22.07.2009 kan lederne i en virksomhed med færre en 50 medarbejdere, ægtefællen, samleveren, partneren med samlivskontrakt og de personer, som virksomhedslederen forsørger, ligeledes drage fordel af feriechecken. Skattemæssigt er virksomhedens bidrag til feriechecken fritaget for indkomstskat ligesom for lønmodtagerne, det vil sige et gode, der beløber sig til 1.457,52 pr. år (månedlig mindsteløn 2015).

Restaurationsbilletter

Et fritaget frynsegode. Restaurationsbilletter fungerer ligesom feriechecken, hvor virksomheden påtager sig en del af værdien. Dette gode er fritaget for indkomstskat og sociale bidrag på betingelse af, at det er på mellem 50 og 60 % af billettens nominelle værdi, og at det ikke overstiger 5.36 € (i 2015).

Kun for lønmodtagere? Indtil videre var tildelingen af restaurationsbilletter afhængig af, at der i henhold til de arbejdsretlige bestemmelser eksisterede et lønmodtagerforhold mellem arbejdsgiveren og modtageren af billetterne.

Dette gælder dog ikke længere!

Når det drejer sig om virksomhedens befuldmægtigede, der ifølge § L 311-3 hører under den almindelige sociale sikringsordning, forhindrer en manglende ansættelseskontrakt ikke, at disse modtager restaurationsbilletter, hvis virksomhedens lønmodtagere har del i denne ordning. (Kommuniké fra de sociale sikringsmyndigheder URSAAF af 30.09.2014). Frynsegodet kan således udgøre 1.350,72 € pr. år (5,36 € x 252 arbejdsdage i 2015, udenom ferie).

Men ikke for alle virksomhedsledere. Denne fordel står åben for minoritetsledere eller ”ligestillet” ledere og for direktøren i et aktieselskab SA eller forenklet aktieselskab SAS. Majoritetsledere kan ikke drage fordel af dette gode, da de ikke hører under den almindelige sygesikringsordning, men derimod ordningen for ikke-lønmodtagere.

Hjemmeservice

Yderligere er der checken for hjemmeservice (CESU) på årligt 1.830 €, der gør det muligt at opgive og honorere en lønmodtager, der er ansat i hjemmet. Virksomheden kan finansiere CESU op til 1.830 € om året pr. modtager (lønmodtager eller leder). For dig er fordelen, at du fritages for skat og sociale afgifter.

Gavecheck

På samme måde som for lønmodtagere kan ledere drage fordel af gavecheck. De er fritaget for skat, hvis checken ikke overstiger 159 € i 2015 (5% af sygesikringens månedlige loft på 3.170 € for 2015). Denne grænse på 159 € vurderes pr. begivenhed, der kan udløse en gave til Jul (til dig og dine børn), ved en fødsel, et bryllup eller ved indgåelse af samlivskontrakt, pensionering, mors eller fars dag, helligdagene Sainte Catherine, Saint Nicolas eller skolestart. Godet kan derfor være betydeligt over et år.