Hvilke faktorer kan udløse fransk skattekontrol?

Udbyttet fra skattekontroller har de sidste ti år været stigende som følge af en mere effektiv udvælgelse af de virksomheder, der kontrolleres. Hvilke faktorer er det, som alarmerer de franske skattemyndigheder?

Nedenfor er vores råd til, hvordan du undgår, at din virksomhed figurerer på ”den sorte liste”…

Skattekontrol!

Ikke så ofte… Hvert år er det kun 50.000 franske virksomheder ud af tre millioner, der får foretaget en gennemgribende skattekontrol.

men økonomisk belastende! Selv om antallet af kontroller er stagnerende, fremgår det at værdien er steget i løbet af de sidste ti år, hvilket afspejler en mere effektiv udvælgelse af sager, samt at udvælgelsen af virksomheder, der kontrolleres, sjældent er tilfældig.

Da de franske skattemyndigheder ikke materielt kan kontrollere alle skatteydere, udvælges sagerne i forhold til de oplysninger, skatteyderne (diverse indberetninger) eller andre (banker, forsikringsselskaber, arbejdsgivere, myndigheder, etc.) spontant har opgivet, eller som er indhentet via en tidligere skattekontrol. Disse oplysninger behandles derefter ved hjælp af et software, der har til formål at øge effektiviteten og udbyttet af skattekontrollen.

De udløsende faktorer

En statistisk analyse… De IT-understøttede metoder sigter for virksomhederne mod at få fremkaldt visse forhold eller uregelmæssigheder, der kan generere værdistigninger. For eksempel ændring i størrelsen af frigjorte likvide midler, omsætningshastighed for varelager (en varighed, der er for kort, kan give anledning til at antage, at der ved regnskabsårets afslutning er sket en undervurdering af lageret for at mindske resultatet), nøgletal for personalets ydelser (et højt nøgletal tyder på udeladelse af indtægter eller en politik med høje lønninger hos virksomhedslederne), nøgletal for afkast på anlægsaktiver (et højt nøgletal kan tyde på undervurderede indtægter), højt underskud, misforhold mellem den omsætning, der fremgår af momsindberetning og de tal, der er indberettet under resultat og sammenligning med alle data i forhold til isolerede virksomheder i branchen eller sektoren.

Kontroller dine nøgletal!

Hvis din virksomheds nøgletal varierer meget i forhold til tidligere år eller i forhold til dine konkurrenters, risikerer du nemmere at blive udvalgt. Visse faglige organisationer skaffer vigtige regnskabsmæssige og skattemæssige oplysninger (rentabilitetsgrad, nøgletal for omsætning /driftsudgifter, nøgletal for antal ansatte /omsætning, etc.), der alle er brugbare redskaber, og som kan fortælle, hvor du står i forhold til konkurrenterne.

Hold øje med dine forretningsforbindelser!

Omstruktureringsoperationer (fusion, delindskud af aktiver, spaltning), der sker med afgiftsfritagelse eller transaktioner mellem overskuds- og underskudsgivende virksomheder i koncernen, usammenhængende økonomiske forhold mellem virksomheder (ikke rentebærende kontokuranter mellem virksomheder), handelsmæssig eller økonomisk forbindelse til underskudsgivende selskaber på det skattemæssige plan kan ligeledes foranledige kontrol.

Overhold indberetningsfristen!

De franske skattemyndigheder er også meget følsomme over for de indberetningsmæssige forpligtelser, så det er yderst vigtigt frivilligt og omhyggeligt at udfylde de nødvendige regnskabsmæssige og skattemæssige erklæringer, eventuelt ved hjælp fra en revisor, der behandler sager for en kundegruppe inden for samme sektor, hvilket giver et nyttigt sammenligningsgrundlag.