Der har i den seneste tid været vældig megen debat omkring arbejdsgivere, som ikke anmelder arbejdsulykker eller simpelthen skjuler, at en ulykke har fundet sted.

Det giver Advokatgruppen anledning til at gør arbejdstagerne – de ansatte – opmærksom på, at man selv har en pligt til at holde øje med, at sin arbejdsgiver anmelder en eventuel arbejdsskade. Ellers kan du som ansat risikere, at du mister retten til erstatning.

Loven kræver, at arbejdsgiveren anmelder en ulykke, når den er sket og senest 9 dage efter, såfremt der er risiko for, at arbejdsskaden medfører personskade.

Som beskrevet i den seneste tids debat i medierne forholder det sig imidlertid nogen gange sådan, at arbejdsgiveren ikke anmelder ulykken indenfor fristen, og det kan få fatale konsekvenser for den skadelidte ansattes erstatningssag.

Advokatgruppen opfordrer derfor den ansatte til at være opmærksom på fristerne.

Såfremt arbejdsgiveren ikke får anmeldt arbejdsskaden, skal den ansatte indenfor en frist af 1 år efter ulykken selv anmelde skaden til Arbejdsskadestyrelsen.

Men i mange tilfælde ved den ansatte ikke nødvendigvis, at vedkommende selv skal følge op på, om arbejdsgiveren har anmeldt skaden, og samtidig er det ikke sikkert, at den ansatte har overskuddet til at følge op, hvis vedkommende er kommet alvorligt til skade.

I værste fald bliver konsekvensen for den ansatte, at vedkommende ikke får rejst sit erstatningskrav i tide og dermed mister retten til erstatning, idet sagen som udgangspunkt vil blive afvist af Arbejdsskadestyrelsen, hvis den er anmeldt efter 1 års fristen.

I nogle tilfælde kan Arbejdsskadestyrelsen se bort fra 1 års fristen, men det kræver, at man kan dokumentere, at der er sket en arbejdsskade, at der er følger, som berettiger til erstatning, og at arbejdsskaden er en sikker årsag til følgerne.

Det kan umiddelbart lyde nemt at opfylde disse betingelser, men retspraksis viser, at det kun er i sjældne tilfælde, at Arbejdsskadestyrelsen ser bort fra 1 års fristen.