I de sidste 2 -3 år har vi ofte oplevet, at vurderingen har været højere end handelsprisen, og derved er man kommet til at betale en for stor afgift.

Når der handles fast ejendom, skal skødet/overdragelsesaftalen tinglyses, for at man kan være 100 % sikker på, at sælger ikke sælger ejendommen til en 3. person og for at sikre, at sælger eller sælgers kreditorer ikke pantsætter ejendommen.

Det tager staten sig som bekendt betalt for i form af en tinglysningsafgift på 0,6 % af enten handelsprisen eller den offentlige vurdering (det største af de to beløb).

I de sidste 2-3 år har vi ofte oplevet, at vurderingen har været højere end handelsprisen, og derved er man kommet til at betale en for stor afgift, idet det ikke var muligt at få det for meget betalte beløb betalt tilbage, såfremt vurderingen efterfølgende blev nedsat.

Det er ændret

Det blev ændret med virkning fra 1. maj 2011. Betingelsen er dog, at man har klaget over vurderingen, inden man tinglyser skødet.

Får man medhold i klagen, og bliver vurderingen nedsat til f.eks. den værdi, som ejendommen er handlet til, kan man efter anmodning få det beløb tilbage, som vedrører afgiften af værdien, som overstiger handelsprisen. Nedsættes vurderingen f.eks. med 1 mio. kr., sparer man 6.000 kr.

En anden ændring af tinglysningsloven medfører, at det bliver lettere at modregne tinglysningsafgift fra ejerpantebreve i den tinglysningsafgift (1,5 %), som skal betales ved tinglysning af kreditforeningspantebreve.

Afløsningspantebreve

Efter at ejendommene er faldet i pris, oplever vi, at sælgers gæld er større end købers. Dvs. at det ikke er nødvendigt at bruge tinglysningsafgiften fra alle sælgers lån til modregning i den afgift, som skal betales i forbindelse med købers låneoptagelse.

I denne situation er det muligt at parkere den overskydende tinglysningsafgift på et såkaldt afløsningspantebrev. Dette kan så blive stående, til man senere skal optage et nyt lån f.eks. i forbindelse med finansiering af en investering.

Alt i alt må vi sige, at den gennemførte lovændring smidiggør og forenkler reglerne vedr. tinglysningsafgift og i nogle situationer også medfører en reduceret udgift.