Arbejdsskadestyrelsens erhvervssygdomsfortegnelse er blevet udvidet.

De 2 stoffer, trikloretylen og tetrakloretylen, er mistænkt for at give kræft i henholdsvis nyre og urinblære, og eksponering for disse stoffer er derfor optaget på fortegnelsen som mulige årsager til kræft.

Trikloretylen anvendes til metalaffedtning.

Tetrakloretylen anvendes til metalaffedtning og tøjrens.