Italien har indført en pligt til autorisation hos skattemyndighederne, hvis din virksomhed er momsregistreret i Italien og har handel uden moms med momsregistrerede virksomheder i andre EU-lande. Det vil sige, at din virksomhed som udgangspunkt skal søge om autorisation, hvis:

  • du sælger varer eller ydelser uden moms fra din italienske momsregistrering til andre EU-lande, eller
  • din italienske momsregistrering køber varer eller ydelser uden moms fra andre EU-lande

Autorisationen er ikke aktuel, hvis din danske momsregistrering fx sælger varer uden moms til italienske momsregistrerede virksomheder.

De italienske myndigheder har oplyst, at virksomheder automatisk har opnået autorisation efter 30 dage, med mindre de modtager en formel afvisning. Hvis autorisationen ikke opnås, kan den italienske momsregistrering kun foretage indenlandske transaktioner i Italien.

Myndighederne varsler bøder i størrelsesordenen 100 % til 200 % af det momspligtige beløb, hvis italienske momsregistrerede virksomheder foretager EU-handel uden autorisationen – dette gælder også i de 30 dage, hvor I venter på autorisationen.