EU-Domstolen har taget stilling til momspligten på SWIFT-ydelser i forbindelse med betalings- og værdipapirtransaktioner.

Domstolen kommer frem til, at ydelserne er momspligtige, da ydelserne ikke opfylder de kriterier for momsfritagelse af finansielle ydelser, som domstolen tidligere har opstillet i forbindelse med SDC-dommen.

Det er domstolens opfattelse, at SWIFT ikke er ansvarlig for gennemførelsen af finansielle transaktioner, men blot for leverancen af et teknisk system (en meddelelsestjeneste).

Ansvaret for den finansielle transaktion, fx i form af at der sker en overførsel af beløb mellem to parter eller at der sker en transaktion vedrørende værdipapirer, ligger hos de finansielle virksomheder, der blot benytter SWIFTs ydelser i forbindelse hermed.

SWIFT-ydelser er derfor ikke finansielle ydelser og derfor ikke omfattet af momsfritagelsen.

Dette er konklusionen på trods af, at domstolen anerkendte, at SWIFT-meddelelser er uundværlige ved gennemførelse af internationale transaktioner, samt at SWIFT påtager sig et betydeligt økonomisk ansvar (75 mio. € per hændelse og 150 mio. € per år).

Dommen betyder, at danske finansielle virksomheder bør tage konkret stilling til momshåndteringen af SWIFT-ydelser. SWIFT er en belgisk virksomhed, og ydelserne er således omfattet af omvendt betalingspligt.

Det har hidtil været opfattelsen, at ydelser fra SWIFT efter dansk praksis er blevet anset som omfattet af momsfritagelsen for finansielle ydelser. Det bør derfor afklares, fra hvilket tidspunkt dommen skal have effekt i Danmark. Normalt skal praksisændringer varsles seks måneder i forvejen.

Afslutningsvist skal det bemærkes, at dommen også giver anledning til at vurdere momsfritagelsen/-pligten på andre lignende ydelser, især ved køb fra udlandet.