Momsreguleringsforpligtelsen bortfalder, hvis en bygning med tilhørende grund sælges til nedrivning.

Der har indtil nu ikke været offentliggjort praksis for ekspropriation af ejendomme (grund med bygning), hvorpå der hviler en momsreguleringsforpligtelse. Skatterådet har i et bindende svar udtalt, at momsreguleringsforpligtelsen på en ejendom, der blev eksproprieret til brug for anlæggelse af motorvej, bortfalder.

Skatterådet udtaler, at der ved ekspropriation er tale om levering mod vederlag, der er omfattet af momslovens bestemmelser.

Momsreguleringsforpligtelser på fast ejendom kan alene overdrages, hvis køber skal anvende ejendommen til momspligtige formål. Hvis det ikke er tilfældet, skal reguleringsforpligtelsen normalt indbetales.

Skatterådet udtaler i sagen, at når køber utvivlsomt vil rive ejendommen ned, bortfalder momsreguleringsforpligtelsen. I det tilfælde er der tale om salg af en grund.

I den aktuelle sag var leveringen af grunden utvivlsomt momsfrit, da ekspropriationen skete før 1. januar 2011. Det er dog vores vurdering, at ekspropriationen også kunne ske momsfrit efter 1. januar 2011, da der ikke er tale om et areal, der er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygninger.