En ejeraftale er en juridisk bindende aftale, der regulerer forholdet mellem ejerne i et selskab. Typisk vil følgende forhold indgå i aftalen:

  1. Forkøbsret til partneres andele ved skifte, f.eks. ved død eller konkurs.
  2. Angivelse af en model for prisfastsættelse ved overdragelse af kapitalandele.
  3. Regulering af forholdet mellem kapitalejere ved ophør af samarbejde, herunder fremgangsmåde for ophør samt den ophørende kapitalejers pligt til at afgive tilbud på køb af de resterende kapitalandele.
  4. Hensyntagen til udbyttepolitik, herunder hvor meget udbytte ejerne kan forvente.
  5. Konkurrenceklausul og kundeklausul, således at en af parterne ikke kan starte konkurrerende virksomhed.

Det er vigtigt at få afklaret, hvordan eventuelle tvister og problemer løses inden de opstår. Hvis forholdet mellem ejerne ikke er fastlagt, når problemet opstår, har ejerne ikke noget retligt grundlag, som de kan støtte sig op af og kan derfor blive låst fast i en konfliktsituation uden løsningsmuligheder. En ejeraftale sikrer ejernes investering i selskabet og vil i den forstand altid være vigtig. En ejeraftale vil altid kunne skræddersys, så den passer optimalt til det enkelte selskab og de enkelte ejere.