I kapitalselskaber er der krav til hvor ”korte” selskabets vedtægter må være og hvad de mindst skal indeholde.

Generelt set er den eneste fordel ved korte vedtægter at de er nemme at udarbejde. Vedtægter der alene opfylder minimumskravene behøver ikke fylde meget mere end en a4 side. Ulempen ved disse vedtægter er, at de som regel ikke vil være uddybende nok.

Selskabets vedtægter er selskabets retningslinjer både hvad angår virksomhedens formål samt indkaldelsesfrister til generalforsamling og meget mere. Det kan derfor godt betale sig at sætte sig grundigt ind i hvilke forhold, der skal indgå i vedtægterne samt hvilke der skal reguleres i eksterne dokumenter såsom ejeraftaler og direktørkontrakter.

Mindstekravene til hvad vedtægterne, skal indeholde er opstillet i den nye selskabslovs §28 og 29 er som følger:

§         Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne,

§         kapitalselskabets formål,

§         selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi,

§         kapitalandelenes rettigheder,

§         kapitalselskabets ledelsesorganer,

§         indkaldelse til generalforsamling og

§         kapitalselskabets regnskabsår.

Særlige forhold

Nogle selskaber har eksempelvis ønsker til særlige forhold som skal indføres i vedtægterne. Det kan for eksempel være hvis virksomheden ønsker at afholde elektroniske generalforsamlingereller nogle kapitalandele har særlige rettigheder. Vi anbefaler at man altid søger professionel rådgivninger når man skal have udarbejdet vedtægter.

Husk i øvrigt at der er strenge krav til specielle paragraffer i vedtægterne hvis der er tale om restaurenter, advokatvirksomheder, læger osv.