Udenlandske medarbejdere bliver fra den 15. oktober 2011 omfattet af kinesisk social sikring, når de arbejder i Kina. Det betyder, at både medarbejderen og arbejdsgiveren fremover skal betale sociale bidrag i Kina.

Kina har hidtil ikke opkrævet sociale bidrag for udenlandske medarbejdere.

 

Hvem er omfattet?

De nye regler gælder for alle udenlandske medarbejdere, som har en arbejds- eller opholdstilladelse samt medarbejdere med en permanent opholdstilladelse i Kina.

Reglerne gælder uanset, om medarbejderen er lokalt ansat i Kina eller udstationeret fra en dansk arbejdsgiver til Kina.

 

Bidrag

Social sikring i Kina omfatter bidrag til basis pension, basis sundhedsforsikring, arbejdsskadeforsikring, arbejdsløshedsforsikring samt barselsforsikring.

Bidragene udgør en procentdel af lønnen (maksimeret). Arbejdsgivers bidrag er ca. 30-35%. Medarbejders bidrag er ca. 10-12%. Bidragene fastsættes lokalt og kan derfor variere. For f.eks. Shanghai er den totale månedlige udgift efter de gældende regler ca. 4.800 kr.

Efter det oplyste er det muligt for medarbejderen at hæve den opsparede pension ved fraflytning.

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke indgået aftale med Kina om social sikring, hvorfor det ikke er muligt at undgå betaling af de sociale bidrag i Kina.

 

Arbejdsgivers forpligtelser

Arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderen er registreret hos de kinesiske sociale sikringsmyndigheder senest 30 dage efter, at medarbejderen har ansøgt om de relevante arbejds- og opholdstilladelser i Kina.

Hvis arbejdsgiveren ikke sørger for de relevante tilladelser til medarbejderen samt registrering for social sikring, eller arbejdsgiveren ikke indbetaler bidrag til social sikring, kan arbejdsgiveren pålægges bøder fra de kinesiske myndigheder.

Kina er p.t. i gang med at opsætte processer for den praktiske håndtering af registrering af udenlandske medarbejdere og afregning af de sociale bidrag.

 

Konsekvenser

De nye regler om social sikring betyder blandt andet en forøgelse af lønomkostningerne til udenlandske medarbejdere, som er udstationeret til Kina eller lokalt ansat i Kina.

Hvis medarbejderen er på nettoløn, kræver det en ny beregning af ”bruttolønnen”. Hvis medarbejderen er på bruttoløn, reduceres medarbejderens nettoløn som følge af bidragene til social sikring.

Vi anbefaler, at konsekvenserne for arbejdsgiver og medarbejder vurderes konkret.