Et stigende antal danskere sidder i dag med 2 boliger, fordi de valgte at købe en ny bolig før de havde fået solgt den gamle. De mange meldinger om, at boligmarkedet er gået i stå samt om at priserne må forventes at gå yderligere ned, giver derfor selvfølelig anledning til at overveje, om det ikke var bedre at leje den ene bolig ud i håb om i hvert fald at få dækket omkostningerne ved at have den.

Man skal dog tænke sig rigtig godt om, for udlejning betyder, at man bliver underlagt nogle regler som kun de færreste kender til, og samtidig kan man ikke vide sig sikker på, hvordan ens lejere vil behandle boligen.

 

Nogle udgifter kan dækkes

Ganske kort så kan man sige, at udlejning naturligvis medfører, at man får dækket i hvert fald nogle af sine udgifter.  Det er selvfølgelig positivt. Hvis man er heldig kan det også være, at priserne begynder at stige lidt igen på et senere tidspunkt…men der er ikke nogen , der kan sige noget om dette med sikkerhed. Man kan med andre ord risikere, at man alligevel skal gå endnu længere ned i pris før man kan få boligen solgt. Også selv om man venter et par år.

På den positive side tæller dog, at man slipper for ejendomsværdiskatten, fordi man ikke selv har glæde af boligen.

 

Udlejning er imidlertid ikke bare lykke..

Mange forhold gør sig gældende men nogle af de væsentligste ulemper er:

Begrænsinger på huslejens størrelse

Hvis boligen er bygget før 1994 - vil den være underlagt det lokale huslejenævns regler for hvor høj en leje, der må opkræves. Der skeles altså ikke til de faktiske udgifter som ejeren har, men til en af huslejenævnet fastlagt kvadratmeterpris baseret på bl.a. beliggenhed og stand. Dette gælder også, selv om lejeren har skrevet under på, at ville give en højere husleje. Hvis lejer efterfølgende klager til huslejenævnet reguleres lejen i henhold til det af huslejenævnet fastsatte beløb. Det er derfor en god idé at kontakte det lokale huslejenævn, hvis man begynder at overveje at udleje sin bolig, så man ikke baserer sine budgetter på alt for høje lejeindtægter.

 

Lejemålets varighed

Hvis ikke andet er aftalt, skal lejer varsles mindst et år i forvejen, hvis udlejer ønsker at opsige aftalen, og årsagen til opsigelsen skal oplyses. Hvis man derfor på forhånd ønsker at gøre lejemålet tidsbegrænset skal dette fremgå meget tydeligt af den indgåede aftale. Disse regler betyder derfor også, at man altså ikke bare kan opsige lejer med kort varsel, hvis man pludselig finder en interesseret køber.

 

Boligens stand før og efter udlejning

Ved lejemålets indgåelse kan man som udlejer opkræve et depositum, der svarer til 3 måneders leje. Dette beløb rækker imidlertid ikke langt, hvis det viser sig, at lejer ikke har den samme opfattelse af hvordan boligen skal behandles, som man selv har. Og forsikringsmæssigt kan man sjældent dække det ind, da forsikringsomfanget typisk begrænses, så snart forsikringsselskabet får oplyst, at der er tale om en udlejet bolig.  Man skal herudover være opmærksom på, at de lejere, som vandaliserer boligen, ofte er de samme som stiller store krav til udlejer om at dette og hint skal være i orden, mens de er lejere. Der følger med andre ord altså også ofte en viseværtsforpligtelse med udlejningen af en bolig.

 

Lejekontrakt

Mange private mennesker, som udlejer, føler sig fristet til at anvende en af de standardudlejningskontrakter, som kan findes på nettet, fordi det er nemt og billig. Desværre er det imidlertid også risikabelt, for som ukyndig kan man nemt komme til at acceptere eller indføje vilkår, som man tror er harmløse, men som senere kan vise sig at give store problemer. Det bedste råd er derfor at søge advokatbistand, hvis man på trods af ovenstående stadig synes, at det er en god idé at leje ud. Det koster typisk under kr. 10.000 at få advokatbistand til udfærdigelse af en lejekontrakt. Og i denne pris er der oven i købet en ansvarsforsikring, der går ind og dækker, hvis det viser sig, at advokaten har begået en fejl!

 

Tænk dig godt om!

Fælderne er mange og fordelene færre ved udlejning af en bolig, som burde have været solgt. Overvej derfor om ikke det er bedre at gå yderligere ned i pris, så boligen bliver solgt en gang for alle. Det er som regel den bedste løsning!