Det er blevet sværere at få tilladelse til privat skifte, når afdøde har begrænsede likvide midler

 

Fra 1. juli 2014 er der strammet op på reglerne for, hvornår arvinger kan få lov til privat skifte af et dødsbo.
Det har hele tiden været et krav, at boet skulle være solvent. Det har man hidtil forstået sådan, at værdien af aktiverne (dvs. ejendom, bil, indestående i bank, værdipapirer osv.) skulle være større end gælden.


Efter de nye regler skal skifteretten derudover lægge vægt på, om der er likviditet i boet til at betale de løbende udgifter. I mange boer er det væsentligste aktiv en fast ejendom, som er belånt med et kreditforeningslån. Ofte er der ikke mange penge i banken ved siden af. Det kan derfor være svært at finde penge til at betale kreditforeningslån, ejendomsskat, forsikringer, lys, vand og varme, i ret lang tid efter dødsfaldet, før pengene slipper op.


Opstramningen af loven betyder, at skifteretten skal afvise et privat skifte, hvis der ikke vurderes at være likvide midler i boet til at betale de løbende udgifter med. Nogle skifteretter tillader dog privat skifte, hvis arvingerne stiller en kontant sikkerhed for udgifterne.

 

Højst 15 mdr. til at sælge
Et privat skifte skal sluttes senest 15 måneder efter dødsdagen. Hidtil har det dog i en del tilfælde været muligt at få en ekstra frist, typisk på et halvt års tid, til at få solgt boets ejendom.
Også denne regel er nu ændret. I praksis vil det fremover stort set være umuligt at få en ekstra frist til at få solgt boets ejendom.

 

Hvad kan du/I gøre?
Det er vigtigt, at du og dine eventuelle medarvinger  – inden I tager kontakt til skifteretten – skaber jer et overblik, både over boets aktiver og gæld og over de løbende udgifter, som skal betales, mens boets behandles. Hvis der ikke er rede penge i boet til at betale udgifterne med (eller f.eks. værdipapirer, som kan sælges), skal I gøre op med jer selv, om I vil deponere et beløb, som kan bruges til at lægge ud for boets udgifter.


Hvis I ikke kan – eller ønsker at – opfylde skifterettens betingelser for privat skifte, vil skifteretten sætte en bobestyrer til at behandle boet. I har i et vist omfang mulighed for selv af få indflydelse på, hvem der skal være bobestyrer.
Hvis I mod boets slutning må erkende, at I ikke når at få ejendommen solgt, har I 2 muligheder:
• I kan bede om, at boet nu overgår til bobestyrerbehandling. I kan her foreslå skifteretten at udpege den advokat, som har hjulpet med det private skifte, til bobestyrer. Dermed undgås dobbeltarbejde.
• Eller I kan vælge at overtage ejendommen selv som arv og afslutte boet. Derefter står I som ejere af ejendommen og har selv ansvaret for at få den solgt, lejet ud, eller hvad I nu beslutter, der skal ske.


Der er ulemper ved begge løsninger: 
At få en bobestyrer på medfører som regel, at bobehandlingen bliver lidt dyrere. 
At overtage ejendommen selv betyder, at der skal sættes en værdi på ejendommen i boopgørelsen. Denne værdi skal I betale boafgift af. Hvis I efterfølgende ikke får den pris for ejendommen, som den er sat til i boopgørelsen, har I betalt boafgift af penge, I aldrig får. Hvis I derimod har sat prisen for lavt i forhold til den salgspris, I senere får, skal I betale skat af forskellen.