Den 1. januar 2011 trådte nye regler for den såkaldte forskerordning i kraft. Ændringen af reglerne betyder blandt andet at det tidligere krav om, at lønmodtageren inden for de seneste 5 år forud ansættelsen ikke må have været fuldt eller begrænset skattepligtig her i landet, nu er skærpet til 10 år.

Lønmodtagere på ordningen, som på trods af navnet tidligere har været mest kendt for at blive brugt af udenlandske eller hjemvendte danske fodboldspillere, kan med de nye regler i stedet for almindelige indkomstbeskatning vælge at lade sig beskatte med 26 % af bruttoindkomsten i en eller flere perioder af en samlet varighed på op til 5 år.

Formålet med de ændrede regler er at styrke dansk erhvervslivs og danske forskningsinstitutioners mulighed for at tiltrække og fastholde forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra udlandet.