Det kan koste hundredtusindevis af kroner, at renovere kloakken på grunden og sikre sin kælder. En ekstraregning som stadigt flere boligkøbere hænger på, fordi hverken de eller sælger undersøger, hvordan kloakken har det, og fordi forsikringen ikke dækker pr. automatik. Det er derfor vigtigt at forsøge at afdække denne risiko i forbindelse med et huskøb.

Mange nye husejere opdager for sent, at der er noget galt. Typisk opdages problemet efter et særlig kraftigt regnskyl, hvor opstigende vand fra kloaksystemet trænger ind i huset og forårsager skader.

Klimaforandringer kombineret med store tagflader på husene samt mange kvadratmeter flisebelagte arealer, giver risiko for oversvømmelse. Og risikoen bliver stærkt forøget, hvis kloak og afløb er for små, eller tilstoppede. En risiko der er blevet mere aktuel med de seneste års voldsomme regnskyl, særligt om sommeren.

Tilstandsrapporten omfatter ikke et kloakeftersyn. Derfor skal man som køber være særlig opmærksom på eventuelle fejlkonstruktioner og skader på kloak og afløb. Hvis der tidligere har været vandskade i huset, må det undersøges nærmere, hvordan skaden opstod.

Huse med kældre og huse, hvor afløbssystemerne ikke er vedligeholdt, er betydeligt mere udsatte. En høj grundvandstand, og en lav beliggenhed, hvor overfladevand kan blive ledt hen, giver ligeledes større risiko for oversvømmelse.

Kan være ejers eget ansvar

Mange tænker formentlig ikke så meget på, hvordan kloakken har det. Normalt fungerer den jo bare. Men hvis kloakken ikke kan klare presset fra regnskyl og giver vand i kælderen eller lignende, kan det være, at hverken eller indbo- og husforsikringen eller ejerskifteforsikringen dækker.

Udgangspunktet er, at (den udvidede) ejerskifteforsikring dækker egentlige skader ved kloakken, som ikke burde være opdaget samt de skader der måtte følge heraf. Det vil sige, at (den udvidede) ejerskifteforsikring som udgangspunkt dækker omkostningerne til udbedring, herunder lovliggørelse af kloakken.

Er der derimod ikke egentlige skader på kloakken dækker ejerskifteforsikringen ikke de skader der opstår ved oversvømmelsen. En kloak kan i ejerskifteforsikringens forstand sagtens være lovlig på tidspunktet for opførelsen og dermed uden egentlig skade, men ude af stand til at klare et regnskyl – også selvom det regnskyl ikke opfylder betingelserne for at indbo- og husforsikringen skal dække. Skader fra tilstoppede kloakker vil som udgangspunkt heller ikke være dækket af hverken ejerskifte- eller indboforsikringen.

Kommunen har kun ansvar for den del af kloakstikledningen, som går fra hovedkloakken og frem til ejendommens skel.

”Forsikringen må da dække, hvis der sker vandskader?”

Indbo- og husforsikring dækker imidlertid som udgangspunkt kun hvis skaderne stammer fra et "voldsomt skybrud", der defineres, som ”når nedbøren er så kraftig, at ikke tilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte afløbssystemer ikke kan klare at lede vandet væk.”

Jeg opfordrer derfor huskøbere til at sikre sig, at kloakforholdene er i orden i forbindelse med handlen. Er man i tvivl bør man tegne en udvidet ejerskifteforsikring, der dækker lovliggørelse af stik- og kloakledninger. Denne forsikring vil i kombination med en udvidet husforsikring give den bedste dækning, men ikke nødvendigvis en fuldstændig dækning.

Jeg gør samtidig opmærksom på, at man skal se sig godt for når man vælger forsikringsselskab idet, det ikke er alle forsikringsselskaber som tilbyder lovliggørelse som en del af den udvidede ejerskifteforsikring.

Jeg opfordrer endvidere til, at der indføjes et advokatforbehold i købsaftalen. Vær opmærksom på, at et sådant forbehold ikke automatisk er indført.