Standardaftalen AB Forbruger er udarbejdet i samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet. Aftalen har siden 1. januar 2010 kunnet anvendes ved indgåelse af entrepriseaftaler med en forbruger som bygherre.
 

Imidlertid skal man som forbruger ikke ukritisk anvende AB Forbruger, idet standardaftalen på flere punkter rent faktisk stiller forbrugeren dårligere end de standardbetingelser, som fremgår af AB 92, og som hidtil har fundet anvendelse på de fleste entrepriseaftaler.
 

AB Forbruger gælder kun, hvis parterne aftaler det, selv om det modsatte fremgår af § 1. I det hele taget er der en lang række punkter i AB Forbruger, som kræver aktiv stillingtagen i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftalen. Det drejer sig f.eks. om størrelse og varighed af entreprenørens sikkerhedsstillelse.
 

Vejledningen til AB Forbruger er ligeledes uklar på en række punkter, hvilket kan føre til misforståelser og retstab for forbrugeren.
 

Det er vores anbefaling, at man altid søger sagkyndig bistand i forbindelse med indgåelsen af entrepriseaftalen, uanset om man vælger at anvende AB 92 eller AB Forbruger.