Den 18. juni 2012 har folketinget vedtaget ændring af skattelovgivningen som et led i bekæmpelse af sort arbejde.

Loven har både betydning for virksomheder og private.

Virksomheder

Den mest markante ændring i forhold til virksomheder er ligningslovens § 8Y.

I henhold til ligningslovens § 8Y kan virksomheder miste retten til skattefradrag for udgifter til køb af varer eller ydelser, såfremt betalingen ikke sket gennem et pengeinstitut, hvis beløbet er over 10.000,00 kr..

Derudover kræver lovændringen, at der på private byggepladser skal opsættes skilte der oplyser om, hvilken håndværkervirksomhed der udfører arbejde på pladsen.

Samtidig skal alle vare og lastbiler på gule plader under 4 tons forsynes med virksomhedens navn eller logo og virksomhedens cvr.nr.

Private

I forhold til private har lovændringen betydning i forbindelse med køb af ydelser, hvor momslovens § 46, stk. 10 ændres.

I henhold til den nye § 46, stk. 10 hæfter private for moms og skat hos sælgeren, hvis regningen er betalt kontant såfremt prisen overstiger 10.000,00 kr. inkl. moms.