Som reglerne er i skrivende stund, må en varebil på gule nummerplader kun benyttes til erhvervsmæssig kørsel.

Har man behov for at kombinere erhvervs- og privatkørsel i samme køretøj, kan man i stedet vælge en varebil på såkaldte papegøjeplader, der må benyttes til såvel erhvervskørsel som privatkørsel.

Varebiler på papegøjeplader er dog mere bekostelige, da ordningen indebærer, at bilens ejer bliver begrænset i momsfradragsretten og derudover skal betale en nærmere bestemt privatbenyttelsesafgift. Endelig skal der også betales skat af fri bil efter samme regler som personbiler på hvide nummerplader.

EU har nu godkendt nye danske momsregler omkring biler på gule nummerplader. Reglerne bliver mere komplicerede end de nuværende regler, men til gengæld lempes reglerne for så vidt angår privat kørsel i erhvervsmæssigt anskaffede biler.

Momsgrundlaget kommer bl.a. til at afhænge af bilens størrelse.

Ordningen er som nævnt godkendt i EU-regi, og afventer blot et udspil fra SKAT.