En meget stor del af de biler, der i de senere år er blevet indregistreret i Danmark, har været leasingbiler samt et unaturligt stort antal demobiler. Dette er en følge af, at leasingselskaber, der indregistrerede biler til udlejning, og forhandlere, der indregistrerede demobiler, har kunnet betale registreringsafgift ved indregistrering af bilen på baggrund af den såkaldte mindstebeskatningspris, uanset hvad de i øvrigt betalte for bilen.

Mindstebeskatningsprisen ligger oftest betydeligt under, hvad en slutbruger ville kunne købe en tilsvarende bil til på markedet, og ved et salg til slutbruger skal registreringsafgiften beregnes på baggrund af købsprisen.

Regeringen har med et lovforslag fremsat den 28. februar 2012 lukket muligheden for, at leasing- og demobiler uden videre kan indregistreres til mindstebeskatningsprisen. Fremover skal leasing- og demobiler afgiftsberigtiges på baggrund af købsprisen.

Hvis der er tale om interesseforbundne parter, der handler bilerne indbyrdes – eksempelvis fra importør til leasingselskab med samme ejerkreds – skal parterne kunne godtgøre over for SKAT, at der er handlet til priser på markedsvilkår.

For at kunne vurdere dette skal der fremover ske offentliggørelse af afgiftsgrundlaget for hver enkelt bil, der anmeldes til indregistrering. SKAT vil samle de offentliggjorte afgiftsgrundlag i en database, så der kan søges på sammenligningsgrundlag på forskellige bilmærker og -modeller.

Reglerne har virkning for biler, der anmeldes til indregistrering fra og med den 28. februar 2012. Hvis der dog er indgået en aftale om køb af en demobil eller en aftale om leasing af en bil senest den 27. februar 2012, og bilen bliver anmeldt til indregistrering senest den 31. juli 2012, vil aftalen fortsat være omfattet af de tidligere regler.

Det må i øvrigt forventes, at reglerne også får betydning for beskatningsgrundlagene ved fri bil for firmabiler, der anskaffes efter ovenstående datoer. Fremover vil beskatningsgrundlagene skulle opgøres på baggrund af købsprisen, hvilket i øvrigt har været gældende hele tiden. I mange tilfælde har forhandleren/leasingselskabet dog formentlig opgjort beskatningsgrundlaget ud fra mindstebeskatningsprisen.