Selskaber skal senest den 21. november 2011 betale 2. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2011. Fristen for at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2011 udløber samme dag.

SKAT udsender i disse dage årsopgørelser for indkomståret 2010, hvoraf fremgår om selskabet for indkomståret for 2010 har restskat til betaling eller skal have overskydende skat tilbage.

Ved beregning af restskat/overskydende skat reduceres indbetalingen i november 2011 med 0,3%. Foretages der for eksempel en frivillig indbetaling i november 2011 på kr. 100.000,00, indgår denne indbetaling i skatteberegningen med kr. 199.700,00. Indbetalingen af 1. rate i marts 2011 tillægges 0,3%. En indbetaling i marts 2011 på kr. 100.000,00 indgår således i skatteberegningen med kr. 100.300,00.

Hvis den beregnede indkomstskat for indkomstårene 2011 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket 0,3%, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse på 1,3%.

Hvis der er restskat for indkomståret 2011, tillægges restskatten et procenttillæg på 4,8%.

Selskaber, der forventer restskat for 2011, bør derfor overveje om det vil være en fordel at foretage frivillig indbetaling af acontoskat for at undgå procenttillægget på 4,8%.

For selskaber, der har overskydende skat for indkomståret 2010, anvendes denne i videst muligt omfang til dækning af 2. rate af den ordinære acontoskat for indkomståret 2011.

Selskabet bør derfor overveje, om sidste acontoskatterate skal betales helt eller delvist. Hvis et selskab således har en 2. acontoskatterate, som er større end den overskydende skat, for eksempel en acontoskatterate på kr. 100.000,00 og en overskydende skat på kr. 50.000,00, vil selskabet kunne nøjes med at indbetale differencen på kr. 50.000,00. Hvis den 2. ordinære acontoskatterate alligevel betales helt eller delvist, anses et overskydende beløb som en frivillig indbetaling for 2011.