For at fremme investeringen i fabriksnye driftsmidler har Folketinget vedtaget en forhøjelse af de skattemæssige afskrivninger på fabriksnye driftsmidler anskaffet i perioden fra 30. maj 2012 – 31. december 2013.

De driftsmidler, der anskaffes i perioden, skal afskrives efter den almindelige saldometode, men på en særlig konto, hvor driftsmidlet indgår med 115 % af anskaffelsessummen.

De forhøjede afskrivninger gives således ikke ved at forhøje afskrivningsprocenten (højest 25 % pr. år), men ved at der afskrives på et beløb, der er 15 % højere end den pris, som virksomheden faktisk har betalt for driftsmidlet.

Har virksomheden positiv skattepligtig indkomst opnås en likviditetsfordel i form af lavere skattepligtig indkomst og dermed lavere skat. Har virksomheden underskud opnås alene at underskud til fremførsel forøges.

 Den ny afskrivningsregel gælder kun for:

  • driftsmidler anskaffet i perioden 30. maj 2012 – 31. december 2013
  • driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt
  • fabriksnye driftsmidler
  • lastbiler, varebiler og traktorer

 Den ny afskrivningsregel gælder ikke for:

  • blandet benyttede driftsmidler
  • investering i udlejningsaktiver (driftsmidler og skibe)
  • personbiler og skibe
  • infrastrukturanlæg og andre driftsmidler med lang levetid
  • for aktiver, som kan straksafskrives gælder, at virksomheden kan vælge enten at straksafskrive med de almindelige 100 %, eller at afskrive med højest 25 % pr. år på anskaffelsessummen + 15 %

 Salg af driftsmidler

Hvis virksomheden sælger et driftsmiddel, som indgår på den særlige afskrivningskonto med 115 %, skal salgssummen også medtages til 115 %. Herved undgår man, at virksomhederne kan opnå en skattemæssig fordel ved et hurtigt salg af driftsmidlet.

Fra og med indkomståret 2018 skal den særlige konto for forhøjede afskrivninger sammenlægges med den almindelige driftsmiddelsaldo.

Sammenlægningen betyder, at afståelsessummen for driftsmidler omfattet af den særlige saldo ikke længere skal fragå med 115 %, men kun med 100 % som normalt.