Folketinget har som et led i Finansloven 2011 besluttet at genindføre gebyrbetaling ved registrering af stiftelse og ændringer i selskaber med begrænset ansvar.

Gebyret opkræves for registreringer, der foretages den 1. april 2011 og senere. 

For de selskaber, der er omfattet af gebyrpligten, er det kun de selskabsretlige registreringer, der er gebyrbelagte.

Registreringer, der foretages i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, skal der ikke betales gebyr for.

 

Følgende selskabsformer er omfattet af gebyret:

1.  Aktie- og anpartsselskaber

2.  Partnerselskaber

3.  Filialer

4.  Virksomheder omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, dog ikke I/S´er og K/S´er

5.  Europæiske økonomiske firmagrupper

6.  SE-selskaber

7.  SCE-selskaber

8.  Virksomheder, som ikke er A/S´er, men som er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og som skal registreres efter reglerne for aktieselskaber

Enkeltmandsvirksomheder og fonde er ikke omfattet af gebyret.

Desuden er Energinet.dk og Naviair fritaget for gebyrbetaling.

 

Gebyrets størrelse

Registreringstype

Gebyr

Webreg (elektronisk), stiftelse

670,00

Webreg (elektronisk), ændring

180,00

Anmeldelse til E & S i papirform, stiftelse

2.150,00

Anmeldelse til E & S i papirform ændring

340,00

Genoptagelse

350,00

Binavne i A/S og ApS (udover 5)

1000,00 pr. binavn

 

Som det fremgår af skemaet, er der nu endnu en grund til at anmelde via webreg ved registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen - udover at det går hurtigere, er det også billigere.

Desværre sker det ind i mellem, at webreg ikke fungerer. Hvis man i den situation pga. tidsfrister eller andet vælger at indsende sin anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i papirform, vil gebyret blive nedsat til det, som registreringen ville have kostet ved anvendelse af webreg, hvis man tydeligt gør opmærksom på, at webreg ikke kunne bruges på anmeldelsestidspunktet.

Der opkræves ét gebyr pr. registrering, også selv om den indeholder flere ændringer.

Hvis systemerne kræver, at der foretages flere registreringer i forbindelse med den samme transaktion, opkræves ligeledes kun ét gebyr. Det gælder for eksempel i forbindelse med fusioner, spaltninger og nogle typer af kapitalnedsættelser, se nedenfor.

 

Gebyrfri ændringer

Der skal ikke betales registreringsgebyr for følgende ændringer:

1.  Ændring af adresse og hjemsted

2.  Ændring af regnskabsår og revisor

3.  Ændring af status (under afvikling/opløsning)

4.  Offentliggørelser af planer/erklæringer om fusion, spaltning og omdannelse af andelsselskab til A/S (Hvis det planlagte/erklærede gennemføres, f. eks. fusion/spaltning eller kapitalnedsættelse, bliver registrering heraf pålagt gebyr)

5.  Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkurs

6.  Genregistrering af I/S og K/S eller genoplivning af fejlophørt selskab.

7.  Omdannelse af selskab, der er registreret iht. lov om visse erhvervsdrivende       virksomheder til ikke erhvervsdrivende virksomhed

8.  Rettelse af fejlregistreringer, som skyldes Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

9.  Automatisk effektuering af kapitalnedsættelser

10.  Registrering, der er omfattet af undtagelse for registrering efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.
  

 

Betaling af gebyr

Opkrævningen sendes til anmelderen med enten e-mail eller alm. post. Der arbejdes på en løsning, der kan træde i kraft på et senere tidspunkt, hvor flere betalingsformer - herunder betaling med kort - vil være integreret, og hvor store brugere vil kunne foretage samlede betalinger.