Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (E&S) opkræver fra og med den 1. april i 2011 gebyr for stiftelse af - og for visse ændringer i - aktieselskaber, anpartsselskaber og andre selskaber med begrænset ansvar.

Der opkræves kun ét gebyr pr. registrering, også selvom den indeholder flere ændringer. Hvis der på grund af indrapporteringssystemerne skal foretages flere registreringer ved en transaktion, opkræves kun ét gebyr. Det gælder fx ved fusioner, spaltninger og visse kapitalnedsættelser.

En række ændringer er fortsat gebyrfrie. Det gælder fx ændring af adresse og hjemsted, ændring af regnskabsår og ændring af revisor. Se den fuldstændige liste via link nedenfor.

Rabat ved brug af Webreg
Det er billigere at registrere oplysninger digitalt (via Webreg) end at indsende en papirbaseret anmeldelse til E&S.

Hvis Webreg ikke er funktionsdygtigt, når man forsøger at gennemføre en registrering, kan der indsendes en anmeldelse i papirform til E&S med tydelig angivelse af, at anvendelse af Webreg ikke var muligt på det pågældende tidspunkt. Dette vil medføre, at gebyret nedsættes til det, som opkræves ved brug af Webreg

Takster
Der skal betales registreringsgebyrer efter nedenstående takster:

Registreringsgebyr for

Gebyrtakst (i kr.)

 

Webreg

 Indsendt til E&S

Stiftelse

670

 2.150

Ændring

 180

 340

Genoptagelse

 I/A

 350


En liste over de nye gebyrer er indføjet som bilag 2 til en ny anmeldelsesbekendtgørelsen (bekg. nr. 243 af 25. marts 2011).

Indførelsen af gebyrer sker som led i aftalerne om finansloven for 2011. E&S oplyser i den forbindelse, at opkrævning af gebyrer ved selskabsregistrering også sker i de fleste lande, som Danmark sammenligner sig med.

Den nye anmeldelsesbekendtgørelse indeholder derudover nærmere regler om anmeldelse af kapitalnedsættelse, national fusion og national spaltning samt bestemmelser om offentliggørelse via Webreg af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer mv., der uddyber selskabslovens regler.