Den 27. maj 2011 vedtog folketinget L 194 vedrørende skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier mv. Forslaget indfører en særlig skatteordning, der under særlige omstændigheder kan fritage selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning. Opfyldes kravene herfor, kan investorerne således opnå skattefritagelse af afkastet af unoterede iværksætteraktier i små og mellemstore virksomheder, der har været ejet i 3 år eller mere.

Hvad betegner en iværksætteraktie?

Loven opstiller en række krav til, hvornår en aktie kan betegnes som en ”iværksætteraktie”, herunder til kurs, tegningsværdi, selskabets status, selskabets aktiviteter m.m. Loven kræver, at selskabets advokat eller godkendte revisor påser, at kravene til udstedelse af iværksætteraktier er opfyldt.

Reglerne har virkning for aktier tegnet den 1. januar 2011 eller senere.

Læs det vedtagne forslag på folketingets hjemmeside her.