Højesteret har i en dom fra den 9. december 2011 tilkendt en kvinde 100.000 kr. efter 35 års samliv uden ægteskab.

Manden ejede det hus, som parret og deres 2 børn havde boet i. Der var en friværdi på 1 mio. kr. Kvinden ejede igen formue af betydning.

Udgangspunktet er, at der ikke skal ske en deling, når samlivet ophæves. Hver part beholder sit eget. Hvis den ene af parret ikke ejer noget, er det bare ærgerligt.

Når Højesteret alligevel når frem til, at kvinden alligevel skulle have et beløb, skyldes det, at hun i alle årene ved sin indtægt og ved sit arbejde i hjemmet havde bidraget væsentligt til, at manden kunne oparbejde en formue. Manden havde af sin løn betalt udgifterne på huset, mens kvindens løn var brugt til husholdningsudgifter og tøj til familien.

Hvad kan du gøre for ikke at stå i samme situation?

Det er belastende at skulle gennem byret, landsret og Højesteret for at få tilkendt et beskedent beløb efter mange års samliv. Det er vigtigt, at I allerede i starten af jeres samliv er enige om, hvad der skal ske med formuen, hvis I går fra hinanden – og får skrevet det ned i en samlivskontrakt. I kan også vælge, at I begge vil stå som ejere af huset, så vil friværdien skulle dels mellem jer, når i går fra hinanden. Endelig kan I også vælge at gifte jer. Så gælder reglerne om deling af fællesformuen ved skilsmisse.