Ny dom fra Højesteret slår fast, at fraskilte til udstationerede danskere selv skal betale for at hente deres børn hjem efter endt samvær i udlandet.

I 2007 blev Forældreansvarsloven ændret, så det i dag er hovedreglen, at barnets forældre skal deles om omkostningerne til barnets samvær efter en skilsmisse. Det vil med andre ord sige, at samværsforælderen henter barnet til samvær og bopælsforælderen henter barnet hjem igen efter endt samvær.

Selvom den økonomiske og praktiske konsekvens kan blive uoverskuelig og særdeles økonomisk byrdefuld, har Højesteret afgjort, at hovedreglen ikke skal fraviges, selvom den anden forælder bor i udlandet.