Opsparing til pension bliver ofte opfattet som familiens fælles opsparing til alderdommen.
 
Juridisk set er pensionen imidlertid ikke fælles.
 
Den tilhører kun den af jer, i hvis navn opsparingen er foretaget. Derfor bliver jeres respektive pensionsopsparinger normalt ikke delt, hvis I bliver separeret eller skilt. Heller ikke selvom I har fælleseje i jeres ægteskab.
 
For de fleste ægtepar er der forskel på, hvor meget hver især sparer op til pension. Opsparingens størrelse afhænger jo af arbejdspladsen, uddannelse, arbejde på fuld tid eller deltid, hvorvidt I er selvstændigt erhvervsdrivende og meget andet.

Som udgangspunkt skal pensionsopsparinger ikke deles

Kun hvis den ene ægtefælle har foretaget en opsparing, der kan betragtes som "ekstra", og ægteskabet har varet i mere end 5 år, kan det komme på tale, at den overskydende pensionsopsparing bliver delt.
 
I lovgivningen er der mulighed for at give den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle en mindre økonomisk kompensation. Der er dog en lang række betingelser, der skal være opfyldt, før kompensation er en mulighed.

Ønsker I en anden løsning?

Vil I sikre, at der sker en ligelig deling af jeres kapital- og ratepensioner og samtidig undgå diskussioner i forbindelse med eventuel opløsning af ægteskabet? Så skal I oprette en ægtepagt om deling af pensioner.