Jeg har hjemmeboende børn under 18 år, og jeg har tidligere givet dem pengegaver og investeret dem på deres vegne. Kan jeg lovligt føre pengene tilbage til mig selv igen på en eller anden måde?
 

SVAR:

Når man giver gaver, er der tale om overdragelse af et formuegode uden krav om modydelse.

Hvis man har givet gaver, kan man således ikke kræve disse tilbage. Det gælder også i forholdet til egne børn.

Selv om man er børnenes værge, kan man ikke lovligt benytte dette værgemål til at bede umyndige børn give gaver til deres forældre.

Undtagelsen  herfra kan være lejlighedsgaver til fødselsdage og lignende.

Skal der gives gaver af nævneværdig økonomisk værdi, kræver det Statsforvaltningens samtykke. Jeg er ganske overbevist om, det vil være vanskeligt at modtage et sådant samtykke, og såfremt det bliver meddelt, kræver det ganske særlige omstændigheder.

Hvis De har givet Deres børn under 18 år gaver, skal disse som udgangspunkt anbringes i et pengeinstituts forvaltningsafdeling.

Det gælder, hvis der er tale om gaver af en størrelsesorden på mere end kr.75.000,00.

I så fald vil De ikke kunne investere disse, men pengene skal anbringes efter særlige regler.

Det, at De har givet gaver, der måtte være mindre  end kr. 75.000,00, eller af en anden grund ikke er anbragt i et pengeinstituts forvaltningsafdeling, ændrer ikke ved, at De ikke kan kræve pengene tilbage fra Deres børn, når De én gang har givet dem som gave.