Et udvalg, som blev nedsat i 2009, har lige afleveret et udkast til ny lov om skilsmisse-bodelinger til social- og familieminister Manu Sareen.
Lovforslagets udgangspunkt er, at der skal ske ligedeling af begge ægtefællers formue ved skilsmisse. Altså ligesom de nugældende regler.


Hvad er nyt?

Det nye er, at en ægtefælle kan holde værdien af arv og gaver uden for bodelingen. Værdien fastlægges som den værdi, der var på det tidspunkt, hvor gaven blev givet – det vil sige, at prisstigninger medregnes ikke. Hvis gavens værdi er faldet, er det dog kun værdien ved skilsmissen, der kan holdes uden for delingen.


Lovforslaget indeholder også regler om, at formuen ikke ligedeles de første 7 år af ægteskabet. Et forudgående samliv, som har varet mere end 2 år skal regnes med til ægteskabets varighed. Ved skilsmisse inden for de første 7 år skal ægteskabets varighed være afgørende for, hvordan der deles. Ved skilsmisse inden for det første år skal en ægtefælle dele 1/8 af sin formue med den anden. Ved skilsmisse efter 1 års ægteskab deles 2/8 og så fremdeles. Ved en skilsmisse efter 7 år er der fuld ligedeling.


Hvad mangler?

Lovforslaget hjælper ikke den ægtefælle, som driver en selvstændig virksomhed, der ønskes holdt uden for en deling, uanset hvor længe ægteskabet har varet. Her er der stadig brug for, at ægtefællerne opretter en ægtepagt om særeje.
Lovforslaget hjælper heller ikke den, der har arvet noget, som stiger i værdi. Her skal værdistigningen deles med ægtefællen, med mindre de aftaler særeje.


Hvad sker der nu?
Forslaget skal nu vurderes i ministeriet, inden der kan fremsættes lovforsalg i Folketinget. Derefter skal det gennem den sædvanlige lovgivningsproces, inden det kan vedtages. Om – og i givet fald hvornår – der bliver en lov ud af det, er ikke til at vide. Det afgør politikerne.


Indtil da gælder de gamle regler. Du skal derfor stadig sammen med din (kommende) ægtefælle overveje, om de regler, der gælder om ligedeling af formuen ved skilsmisse, er det rigtige for jer. Ellers skal I oprette ægtepagt.