En ægtepagt er et middel til at forudbestemme bodelingen ved en skilsmisse eller separation, således at dette ikke skal ske i kølvandet af skilsmissen, hvor parterne kan være særdeles påvirket af skilsmissen og dens omstændigheder.

En ægtepagt udarbejdes som regel inden et ægteskabs indgåelse eller umiddelbart efter. Det giver parterne mulighed for at klassificere enkelte eller samtlige aktiver efter deres forgodtbefindende, herunder som fuldstændig særeje, skilsmissesæreje eller lignende, samt eventuelle indtægter af sådanne.

Der findes krav til udfyldelsen af en ægtepagt, for at dens gyldighed ikke kan anfægtes.

  1. aftalen skal nedfældes skriftligt
  2. aftalen skal være underskrevet af begge parter
  3. aftalen skal tinglyses i person- og bilbogen

Det er en god ide at kontakte en advokat til at være behjælpelig med udfærdigelsen af ægtepagten, idet det kan have endog særdeles store økonomiske konsekvenser, såfremt en sådan ikke er udarbejdet i henhold til de gældende regler eller der senere kan opstå tvivl om indholdet.

Ved at have en advokat til at være Dem behjælpelig med udarbejdelse af ægtepagten for Dem, er De sikret at en professionel rådgiver har gennemarbejdet ægtepagten efter lovgivningens regler, hvorfor senere tvivls- og fortolkningsspørgsmål ikke opstår.

En anderledes samlivskontrakt kan eventuelt være en samejeoverenskomst om et givent aktiv, hvor parterne eventuelt har indskudt forskellig størrelse aktiver og ønsker en fordeling af indskuddets størrelse.

Det er ofte en fordel for begge parter at diskutere omstændighederne i sagen og få nedskrevet indgåede aftaler inden eventuelle tvister eller tvivlspørgsmål opstår, idet erfaringen fortæller, at det kan være endog særdeles vanskeligt at forholde sig objektivt til tidligere mundtlige aftaler, når samlivsophævelsen er presserende.

En samejeoverenskomst letter situationen gevaldigt og kan sågar være den direkte årsag til, at man efterfølgende kan skilles i mindelighed.